හෙළරට - දේශිය පුවත්

ස්කෝලවල ක්‍රීඩාවට පොල්ලක්…

දිවයි⁣නේ සියලු පාසල් ආරම්භ කෙරුණ ද පාසල්වල ක්‍රීඩා කටයුතු සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට අනුව සිදු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අංශය පවසයි.

(10දා) සියලු පාසල් ආරම්භ කෙරුණ ද පාසල් සිසුන්ට පෙර පරිදි ක්‍රීඩා කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාව නොලැබෙන අතර එසේ ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ නිර්දේශ මත ක්‍රීඩා කටයුතු සිදු කළ යුතු බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ සඳහන් කරයි


එමෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පාසල් සිසුන්ට ස්වාධීනව ක්‍රීඩා පුහුණු කටයුතු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දී තිබේ. තවද කොවිඩ් වසංගතය සමග පාසල්වල පිහිනුම් තටාක අපිරිසුදු වී ඇති නිසා එම පිහිනුම් තටාක පිරිසුදු කරන ලෙසද විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම් දී ඇති ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

Related posts

සේවය ­හැර ගිය පොලිස් නිලධාරින් යළි සේව­යට….

Helarata

ගංවතුර අවදානමක්..

Helarata

කහ උප්පරිම සිල්ලර මිලකට..

Helarata

Leave a Comment

Translate »