හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත්ට උණුසුම් පිළිගැනිමක්…..

කෑගල්ල ආර්.ප්‍රියශාන්ත , කෑගල්ල ඡී.රාජපක්ෂ

නවවෙනි පාර්ලිමේන්තුවේ සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත බෝග වගා, තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස කනක හේරත් මහතා පත් විය .

රාජ්‍ය ආමත්‍ය දුරයේ දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව කඩුගන්නාව ගල අසල, ගනේතැන්න, මාවනැල්ල නගරය, උතුවන්කන්ඳ, කරඬුපන, හා කෑගල්ල නගරයේදි ජනතාව උණුසුම් අන්දමින් පිළිගත්හ.

Related posts

සිතාවක රාජ්‍ය නිළධාරීන් ඇගයේ….

Helarata

බුලත්සිංහල වෙසක් දා කුකුල් කොටුවේ කසිප්පු පෙරයි..

Helarata

කෑගල්ලටත් මී උණ අවධානම..

Helarata

Leave a Comment

Translate »