හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

කනක හේරත් රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරයේ වැඩබාරගනි…

🖋️කෑගල්ල ජී.රාජපක්ෂ සහ ආර්.ප්‍රියශාන්ත

සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ තේ වතු ආශ්‍රිත බෝග වගා තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කනක හේරත් මහතා 17 දින මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාද මැද සුබ මොහොතින් වැවිලි කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී වැඩ බාර ගත්හ.

Related posts

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමැති හා ආරක්ෂකයන් නිරෝධායනයට

Helarata

පරතරය නැති කෑගල්ලේ මගී ප්‍රවාහනය

Helarata

කෑගල්ලේ ගංවතුරෙන් බැටකන ගම්වලට දිසාපති යයි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »