හෙළරට - දේශිය පුවත්

මහනුවර කම්පනයක්…

මහනුවර තාලාතුඔය ප්‍රදේශයේ කිසියම් කම්පනයක් සිදුවී ඇතිබව එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසයි.. මෙය රාත්‍රි 8.30 පමණ සිදුවී ඇත…

මේ පිළිබඳ ව ජනතාව අනිසි බියක් ඇති නොකර ගත යුතු බව . භූ විද්‍ය හා පතල් කාර්යාංශය දැනුම් දේ…

වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න…

Related posts

දෙවන චන්ද්‍රග්‍රහණය පෝයදා…

Helarata

මාව අතුගා දාන්න චීනය අර අදිනවා. – ට්‍රම්ප් කියයි

Helarata

හිටං යන්න බැහැ..

Helarata

Leave a Comment

Translate »