හෙළරට - දේශිය පුවත්

20 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ගැසට් එක නිකුත් කෙරේ…

කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වූ 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

Related posts

සිසුන්ගේ උණ බලන්න උෂ්ණත්වමාන දසදහසක්…

Helarata

බෞද්ධ දර්ශනය නිසා පරිසරයට ආදරය කරන ජාතියක් බිහිවුණා – අගමැති

Helarata

UPS Will Use VR Headsets To Train Student Drivers To Avoid Traffic

Helarata

Leave a Comment

Translate »