හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

“පොතක් එක්ක” පළමු පුස්තකාලය විවෘත කෙරේ

ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකප් කොට්ඨාසයේ සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකටම එක් පුස්තකාලයක් ආරම්භ කිරීමේ වැඩසටහනේ ‘‘ පොතක් එක්ක“ පළමු පුස්තකාල වැඩසටහන ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පසුගිය දා ආරම්භ කෙරිණි.

අංක 70බී මේෆීල්ඩ් වසමෙහි ‘‘ පිපෙන කැකුළු‘‘ ළමා සමාජය, ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පරිත්‍යාගශීලියෙක්ගෙන් හා පොල්ගහවෙල මහමෙව්නා භාවනා අසපුවේ දායකත්වයෙන් රැසකර ගත් පොත් 500 ක් පමණ එකතුවකින් මෙම පුස්තකාලය සමන්විතය.

මෙම වැඩසටහන ගලිගමුව ප්‍රා දේශීය ලේකම් සුසන්ත හේරත් මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව කාර්යාලීය ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන අංශයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් අදාළ වසමෙහි ග්‍රාම නිලධාරී , ආර්තික සංවර්ධන නිලධාරී, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී සහ උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ඔබටත් මෙම සත්කාරය සඳහා එක්වීමට හැකිය. ඔබ සතුව පුස්තකාලය සඳහා පොත් , ලී බඩු ඇතුළු අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දිය හැකි නම් පහත සඳහන් දුරකතන අංක අමතන ලෙස කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

සුසන්ත හේරත් (ප්‍රාදේශීය ලේකම්) 071 4439363
නිලුෂී දයානන්ද ( සහකාර ප්‍රා දේශීය ලේකම්) 071 1671141
අනුරාධ ධර්මසේන (පරිපාලන නිලධාරී) 071 4425072
ඩී.ආර්.එස් දයාවංශ (ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර නිලධාරී) 071 4459805

Related posts

රඹුක්කනට ආ ජනපති වෙත ‘කෑගල්ලත් හදමු’ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පිළිගැන්වේ…

Helarata

පානදුර පොලිසියෙන් රියදුරන්ට සෞඛ්‍ය කදවුරක්…

Helarata

කනක හේරත් රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරයේ වැඩබාරගනි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »