හෙළරට - ප්‍රාදේශීය පුවත්

අරනායක – විල්පොල සේවා පියස ජනතා අයිතියට

අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විල්පොල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ නවීකරණයට ලක්කෙරුණ සේවා පියස ජනතා අයිතියට පත්කිරීම කෑගල්ල දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා අතින් පසුගියදා සිදු කෙරිණි.

ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලය ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී කාර්යාලය, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කාර්යාලය සහ සංවර්ධන නිලධාරී කාර්යාල වලින් මෙම සේවා පියස සමන්විත වේ. මෙහි නවීකරණ කටයුතු ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ පදිංචිකරුවන් විසින් සිදුකර තිබේ.

කෑගල්ල අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (පාලන) නාලිකා පියසේන, අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (සංවර්ධන සහ ඉඩම්) දිනීෂා එස් රත්නායක, අරණායක ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඉසෙඩ්.එම් ෆයිසාල් යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු වසමේ ග්‍රාම නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී සහ සංවර්ධන නිලධාරී මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Related posts

කෑගල්ල ලෝක පරිසර දිනයට සුදානම්…

Helarata

මත් ද්‍රව්‍ය උපදේශනයට කොලොන්නාව සැරසෙයි..

Helarata

“පොතක් එක්ක” පළමු පුස්තකාලය විවෘත කෙරේ

Helarata

Leave a Comment

Translate »