හෙළරට - දේශිය පුවත්

හෙට ඇදිරි නිතිය බොරුවක්…

සමාජ මාධ්‍යයෙන් හෙට රටපුරා ඇදිරි නිතිය ක්‍රියාත්මක බවට ලබා දෙන තොරතුරු අසත්‍යය බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

ඇදිරි නීතිය පැනවිම දැනුම් දෙනු ලබන්නේ මුද්‍රිත මාධ්‍යයෙන් සහ විද්යුත් මාධ්‍යයෙන් පමණක් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය අවධාරණය කරයි.

.

Related posts

The Sri Lankan President expresses condolences about Penang Chief Prelate..

Helarata

“ඉටුකම’ යුතුකම අරඹයි..

Helarata

ආගමික වැඩට 50යි…

Helarata

Leave a Comment

Translate »