හෙළරට - දේශිය පුවත්

උත්සව , පෙරහැර නතර කරයි…

සංගීත, සංදර්ශන, ප්‍රිය සම්භාෂණ, සම්මන්ත්‍රණ, දේශන, ප්‍රදර්ශන, සැණකෙලි, සැමරුම් උත්සව, පෙළපාලි, පෙරහැර හා අත්‍යවශය නොවන රැස්වීම් ආදිය රටේ සියලු ප්‍රදේශවල නැවත දැනුම් දෙන තුරු පැවැත්විය නොහැකි අතර රටේ දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව, කොවිඩ්-19 පැතිරීම වැලැක්වීම සදහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග වලට මහජනතාව ලෙස ඔබ වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කරනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය අපේක්ෂා කරයි.

Related posts

In Kogonada’s ‘Columbus Modern Architecture

Helarata

පාස්කු ප්‍රහාරයේ පරික්ෂණ හිතාමතාම යටගහලා…

Helarata

කොළඹ යාචකයන්⁣ට අලුත් ජිවිතයක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »