හෙළරට - දේශිය පුවත්

ආගමික වැඩ නිවෙස්වල කරන්න..

කොවිඩ් -19 වයිරසය මේ දිනවල ව්‍යාප්ත වන නිසා ආගමික වතාවත්වල යෙදීම සඳහා ආගමික ස්ථානවලට නොගොස් නිවෙස් තුළ සිටිමින් වතාවත් සිදුකරන ලෙස බුද්ධශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන්ඉ ල්ලා සිටියි.

බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් හා කතෝලික යන ආගම්වල බැතිමතුන් කොවිඩ්-19 වයිරසය පාලනය කිරීම සඳහා ආගමික ස්ථානවලටපැමිණීම හා එක්රැස්වී ම අවම කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යාංශය කියයි.


ආගමික ස්ථානවල පැවැත්වෙන ආගමික
වතාවත් සීමා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ද අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටියි.

Related posts

කොණ්ඩේ කැපුවත් රැවුල කැපිම තහනම්…

Helarata

කෑගල්ල කොවිඩ් කමිටුව රැස්වේ…

Helarata

ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 201 දක්වා අඩු වෙයි .

Helarata

Leave a Comment

Translate »