හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොරෝනා හැංගුවොත් දේපළ තහනම්…

කොවිඩ් රෝගී තත්ත්වය වසන්
කරන පුද්ගලයන්ට හා රෝගී
තැනැත්තන් සැඟවීමට ආධාර
අනුබල දෙන පුද්ගලයන්ට දැඩි
නීතිමය පියවර ගන්නා බව
පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය
පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.

.
කොවිඩ් රෝගී ත්ත්ත්වයන් පිළිබඳ
සොයා බැලීමේදී සහ විමර්ශනයේදී
ඇතැම් පුද්ගලයන් තම රෝගී
තත්ත්වයන් හෝ තමා ඇසුරු
කළ පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු
සැඟවීමට උත්සාහ දරන අවස්ථා
කිහිපයක් පිළිබඳ වාර්තා වී බැවින් මෙම තීරණය ගත් බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරයා සඳහන් කළේය.

කොරෝනා රෝගී තැනැත්තන්
සඟවා තැබීමට යොදාගත්
නිශ්චල හෝ චංචල දේපොළ
ද නිරෝධායන සහ රෝග
වැලැක්වීමේ ආඥා පනත ප්‍රකාරව
තහනමට ලක් කරන බවද
අවධාරණය කළේය.

Related posts

හමුදා නිවාඩු අවලංගුයි ….

Helarata

සියලුම වාහනවල මිල ඉහළට..

Helarata

යුරෝපයේ ගුවන් සේවකයන් ලක්ෂ 67 කගේ රැකියා අනතුරේ…

Helarata

Leave a Comment

Translate »