හෙළරට - දේශිය පුවත්

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය වාර 30 අවලංගුයි …

ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොළඹ සිට අඹේපුස්ස දක්වා දුම්රිය 15ක් (ගමන්වාර 30ක්) තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව දුම්රිය බලධාරීන් පවසයි.

Related posts

කටාර් සිට ලාංකිකයන් ගෙනඒම අත්හිටුවයි…

Helarata

ශ්‍රි ලංකා කුවේට් විදේශ ඇමැතිවරු ශ්‍රමිකයන් ගැන සාකච්ජාවක..

Helarata

බස්නාහිර 6295ක් නිරෝධායනයට …

Helarata

Leave a Comment

Translate »