හෙළරට - දේශිය පුවත්

සීනි ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක ආනයන බදු ඉවතට….

රටේ පවත්නා තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගෙන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ කිහිපයක රජය බදු ඉවත් කර තිබේ.

මේ අනුව රජය පරිප්පු, ටින් මාළු, බී ලූණු සහ සීනි යන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ වල ආනයනික බදු ඉවත්කර ඇත.

එම බදු ඉවත් කිරීම නිසා අද රාත්‍රියේ සිට ටින් මාළු (ලොකු) රුපියල් 200කට සහ බී ලූණු කිලෝවක මිල රුපියල් 100කට සහ සීනි කිලෝවක මිල රුපියල් 85කට මිලදී ගැනීමට හැකි වනු බව රජය පවසයි.

Related posts

How to Travel Europe by Bus for Under $600

Helarata

හරීන්ට සජිත් අයියා වගේලු…

Helarata

අගමැති උපදෙසින් රටපුරා ඩෙංගු මර්දන වැඩපිළිවෙලක් …

Helarata

Leave a Comment

Translate »