හෙළරට - දේශිය පුවත්

කෑගල්ල කොවිඩ් කමිටුව රැස්වේ…

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් කොව්ඩ් මෙහෙයුම් කමිටුව අද උදෑසන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී රැස්විය.

මෙහිදී සියලුම ක්ෂේත්‍ර අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වා කොවිඩ් පාලන කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් දිස්ත්‍රික්කයේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා වූ අතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වීම විධිමත් ආරක්ෂාකාරී ත්තත්වයක් යටතේ සහ සෞඛ්‍ය අංශයේ අඛණ්ඩ නිරීක්ෂණය යටතේ සිදු කිරීමටත්, කොවිඩ් මර්ධන කටයුතු සඳහා ආරක්ෂක අංශ සහ පළාත් පාලන ආයතන මැදිහත් වී කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවත් සාකච්ඡා විය…

මේ සදහා සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා, රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා හා තාරක බාලසූරිය මහතා ඇතුළු ,දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පළාත් පාලන ප්‍රධානින්,දිස්ත්‍රික් ලේකම් මහින්ද එස් වීරසූරිය මහතා ඇතුළු සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක අංශ නිලධාරින් සහ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික් රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් රැසක් එක්විය…

Related posts

කොටි කළ අපරාධවලට කරුණාගේ කතාව නිදසුනක්…

Helarata

රජයේ වෛද්‍ය සංගමයෙන් නිවේදනයක්…

Helarata

අලුතින් සිතන්න කාලය ඇවිත්

Helarata

Leave a Comment

Translate »