හෙළරට - දේශිය පුවත්

කොවිඩ් පී.සී.ආර්. පරික්ෂණ 8,498 ප්‍රතිඵල !

මේ වන විට ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ පී.සී.ආර් පරික්ෂණ 15,579 සිදු කර ඇති එයින් 8,498 ක ප‍්‍රථිපල ලැබිමට නියමිතය.

Related posts

ආසාදිත 180 නාවික හමුදාවේ…

Helarata

Design Community Built Omaha Fashion Week From The Runway Up

Helarata

අනුරාධපුර කොරෝනා රෝගීන්ට නවීන දැඩිසත්කාර ඒකකයක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »