හෙළරට - දේශිය පුවත්

20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත සම්මත වෙයි…

20 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 91 කින් සම්මත කර ගැනීමට ආණ්ඩු පක්ෂය සමත් විය.

පක්ෂව ඡන්ද 156ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 65ක් හිමිවිය. මේ අනුව 2/3 කට වඩා බහුතරයකින් මෙය සම්මත විය..

Related posts

මේ සතියේ දුම්රිය කාලසටහන මෙන්න..

Helarata

ඡන්ද ගණන් කිරීම ජන්දයට පසුවදා..

Helarata

ආගමිකනායකයන්ට අපහාස කිරිම අඥාන වැඩක්…

Helarata

Leave a Comment

Translate »