හෙළරට - දේශිය පුවත්

දුම්රිය ගමන්වාර අත්හිටුවයි …

ප්‍රධාන මාර්ගයේ, කැලණි වැලි මාර්ගයේ සහ පුත්තලම මාර්ගයේ කාලසටහන අනුව ධාවනය වන සියලුම දුම්රිය ගමන්වාර හෙට (26) සිට අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ අපොස උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ප්‍රධාන මාර්ගයේ පමණක් විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක වන බවය.

Related posts

අප සෑම රටක්ම ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීමට කටයුතු කළ යුතුයි….

Helarata

2018 තෝරාගත් අල්ලස් කොමිෂමේ විමර්ශන නිලධාරින් 200කට තවම පත්විම් නැහැ…

Helarata

එක්සත් රාජධානියේ අද දිනයේ කොරෝනා මරණ 684 ක්

Helarata

Leave a Comment

Translate »